Book title pageEen gantz duidelijck ende klaer bewijs, uyt die H. Schriftuere, dat Jesus Christus, is de rechte belovede David inden geest, een koninck aller koningen, een heer aller heere[n], ende de rechte geestelijcke koninck over dat geestelicke Israhel, dat is zyn gemeynte, die hy mit syn eyghen bloedt ghecost: ende verworven heft. Eertijts geschreven aen allen waren broeders ende bondtgenoten, hijrende daer verstroeyt / door Menno Symons. Tegens de grouwelijcke ende grootste blasphemie van Jan vanLeyden, die hem uytgaff voor enn blyde coninck over al, ende der elender vroude geworden, hem settende in de stede Gods. ... [1 Corinth. 3:13 (i.e. 11)]